fbpx

AS400 i HP QC/ALM. Testy wydajnościowe i przeciążeniowe.

Klient:

Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe

Branża:

Ubezpieczenia

C Cel

Wsparcie w kluczowych projektach przy rozwoju systemu głównego Klienta

W Wyzwania

Stworzenie zespołu dla Klienta odpowiedzialnego za jakość i weryfikacje głównego systemu AS400. Przygotowanie szkoleń z zakresu testowania oraz używania narzędzia HP QC/ALM

O Osiągnięcia

Kilka dużych kluczowych dla Klienta projektów zakończonych z sukcesem

Z Zapewnione usługi

Przygotowanie i przeprowadzenie testów wydajnościowych i przeciążeniowych. Przygotowanie raportu ze zbadania wydajności każdej aplikacji. Przygotowanie rekomendacji do poprawy wydajności systemów.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!