fbpx

Holistyczna analiza bankowości pod kątem wydajnościowym

Klient:

Polski bank

Branża:

Bankowość

C Cel

Kompleksowa analiza bankowości pod kątem wydajnościowym.

W Wyzwania

Zbudowanie modelu testów wydajnościowych łączących obie bankowości internetowe oraz inne systemy banku. Przeprowadzenie kompletu testów weryfikujących wydajność środowiska testowego i skalowanie go względem produkcji. Analiza logów aplikacji. Stworzenie skryptów generujących rozbudowane dane testowe na różnych środowiskach. Testy aplikacji mobilnej.

O Osiągnięcia

Brak awarii na środowisku produkcyjnym wynikających z problemów wydajnościowych, od momentu rozpoczęcia regularnych testów. Weryfikacja wydajności aplikacji podczas procesu migracji klientów korporacyjnych. Okresowe przeprowadzanie zestawu testów wydajnościowych, przeciążeniowych i długotrwale obciążeniowych pozwoliło na wykrycie wąskich gardeł aplikacji i niejednokrotnie spowodowało wstrzymanie wdrożenia niewydajnej wersji aplikacji. Weryfikacja zdolności systemu do masowej aktywacji klientów.

Jednym z zadań było rozszerzenie skryptów monitorujących dostępność bankowości internetowej na środowisku produkcyjnym. Podczas weryfikacji czasowej niedostępności systemu, analizując logi udało się zidentyfikować braki w konfiguracji środowiska, powodujące błędy w działaniu systemu.

Z Zapewnione usługi

Zbudowanie modelu testów wydajnościowych opartego na szczegółowej analizie logów produkcyjnych. Przygotowanie zestawu skryptów w narzędziu JMeter do weryfikacji wydajności dwóch niezależnych bankowości internetowych oraz marketu cyfrowego. Stworzenie uniwersalnego generatora danych testowych, korzystającego bezpośrednio z usług banku, co pozwala na szybkie i pewne dodanie dużej liczby danych na dowolnym środowisku testowym.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!