fbpx

Weryfikacja wydajności oraz stabilności systemu po zastosowaniu tzw ?database cluster?

Klient:

Producent technologii motoryzacyjnej i przemysłowej

Branża:

Motoryzacja, technika przemysłowa, dobra użytkowe i techniczne wyposażenie budynków

C Cel

Weryfikacja wydajności oraz stabilności systemu po zastosowaniu tzw ?database cluster?.

W Wyzwania

Użytkownicy systemu usytuowani na kilku kontynentach. Aplikacja służąca do składania wniosków dostępowych i instalacji oprogramowania co wymuszało zastosowanie ?zaślepek? (tzw mock) w celu uniknięcia wykonania zleceń. Autorski, rozproszony mechanizm uwierzytelniania i pobierania danych o użytkownikach.

O Osiągnięcia

Testy wykazały, że system poddany testom po zastosowaniu usprawnienia jest mniej wydajny jednak zachowuje się bardziej stabilnie.

Z Zapewnione usługi

Zweryfikowano stan systemu przed i po zastosowaniu rozwiązania klastrowego. Porównano ilość wygenerowanych zapytań z ilością złożonych wniosków w systemie docelowym. Przygotowano raport porównujący zachowanie systemu w zależności od lokalizacji użytkownika systemu. Wskazano punkty załamania systemu.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!