fbpx

Wydajność globalnej aplikacji dla inżynierii budowlanej

Klient:

Globalne biuro projektowe

Branża:

Nieruchomości, inżynieria budowlana

C Cel

Weryfikacja wydajności aplikacji udostępnianej użytkownikom rozproszonym po całym świecie.

W Wyzwania

Użytkownicy aplikacji znajdujący się w 23 lokalizacjach rozmieszczonych na kilku kontynentach. Dodatkowo zapotrzebowanie klienta obejmowało ciągły monitoring ?stanu zdrowia aplikacji? oraz wydajność odpowiedzi na żądania. Użytkowana przez klienta aplikacja była dziełem dostawcy zewnętrznego, który nie udostępnił informacji uwierzytelniających wewnętrznego użytkownika technicznego.

O Osiągnięcia

Wyniki testów pozwoliły usprawnić informacje wymieniane pomiędzy klientami a serwerem. Usprawniono procesy ?batch?, wyeliminowano wąskie gardła wynikające ze współdzielenia zasobów serwera, zoptymalizowano strukturę bazy danych. Wykluczono problemy z tzw. Content Delivery Network oraz oszacowano znikomy wpływ sieci globalnej w większości lokalizacji. Hasła użytkownika technicznego nie można było ujawnić/złamać z uwagi na uwarunkowania prawne, rozwiązaniem było połączenie narzędzia wydajnościowego z automatycznym, które symulowało działania użytkownika na poziomie GUI nie na poziomie zapytań do serwera.

Z Zapewnione usługi

Przygotowanie i przeprowadzenie testów wydajnościowych i przeciążeniowych wraz z raportem zawierającym interpretację wyników i rekomendacje.

W ramach projektu stworzona została autorska platforma umożliwiająca monitorowanie poszczególnych lokalizacji i ich stanu zdrowia włączając w to zbieranie danych archiwalnych. Aplikacja dostępna była poprzez stronę WWW komunikując się z poszczególnymi agentami poprzez Web Service.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!