B2B.net Spółka Akcyjna

Kopernik Office Buildings, wejście E,
Aleje Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa
tel. 22 427 63 70
tel. +48 533 317 618
office@b2bnetwork.pl

KRS: 0000387063
NIP: 5711707392
Regon: 280613330
Kapitał zakł.: 1 360 000,00 PLN
wpłacony w całości

Skontaktuj się z nami

Warszawa (Centrala)

Kopernik Office Buildings, wejście E,
Aleje Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa
tel. 22 427 63 70
tel. +48 533 317 618

office@b2bnetwork.pl

Gdańsk

Alchemia, Aurum,
Aleja Grunwaldzka 411
80-309 Gdańsk
tel. 58 769 52 22

Katowice

Silesia Business Park,
ul. Chorzowska 150, 40-101 Katowice
tel. 32 784 12 27

Kraków

Budynek Fronton,
ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków
tel. 12 349 48 27

Wrocław

Pegaz building B,
ul. Grabarska 1, 50-079 Wrocław
tel. 71 747 87 04

Santa Clara (oddział USA)

2040 Martin Avenue,
California 95050