en

B2B.net Spółka Akcyjna

Kopernik Office Buildings, wejście E,
Aleje Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa
tel. 22 427 63 70
tel. +48 533 317 618

KRS: 0000387063
NIP: 5711707392
Regon: 280613330
Kapitał zakł.: 1 360 000,00 PLN
wpłacony w całości

Skontaktuj się z nami