fbpx

Full-Stack Developer

Rozwój bankowości elektronicznej dla klienta korporacyjnego, migrującego funkcjonalności do nowego stosu technologicznego (Openshift & mikroserwisy).

Full-Stack Developer

Stos technologiczny i wymagania

 • Projekt prowadzony zgodnie z metodyką Scrum.
 • Kontrola wersji: Git. Ide: Eclipse/InteliJ.
 • Architektura oparta o mikroserwisy, mikrofrontend.
 • Stos technologiczny: Java 11, Openshift  4.7, Docker, Spring, Spring boot, Hazelcast, Apache Kafka, Open API /Swagger, Maven, Lombok, Apache Camel 3.5.0, Unirest  2.3.08, CI/CD: Jenkins, Elasticsearch 8.1, Oracle 19c.

Wymagania dla programisty back-end

 • praktyczna znajomość java;
 • wiedza na temat Spring, framework Spring Boot;
 • doświadczenie z platformami orkiestracyjnymi (Kubernetes/Openshift);
 • doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu usług internetowych REST API.

Wymagania dla programisty front-end

 • język programowania: JavaScript;
 • framework: Angular ;
 • testy jednostkowe: Karma/Jasmine;
 • testy E2E: Cypress;
 • repozytorium kodu: GitLab;
 • kontrola wersji: GIT;
 • architektura: microfrontends (Module Federation), openshift, microservices;
 • komunikacja z backend: REST API ;
 • IDE: VSCode lub Intellij (zależnie od preferencji);
 • CI/CD: Jenkins;
 • metodyka: Scrum;
 • UI komponenty: CDS (Comarch Design System).

We offer

 • Development – we are a company specializing in Quality Assurance, so we are the ideal place to expand and develop your skills;
 • Competence – we offer training and assistance to all of our colleagues;
 • Health – we co-finance sports cards and medical packages;
 • Integration – we like to get to know each other! We often leave together and meet to spend time together.

Wypełnij formularz, żeby aplikować na stanowisko Full-Stack Developer: