fbpx

Solution Architect

Solution Architect

Na czym będzie polegać Twoja praca?

 • Współpracy na styku biznes – IT w celu zapewnienia zgodności rozwiązań z pryncypiami architektonicznymi oraz celami biznesowymi;
 • Analizy i doborze rozwiązań technologicznych i metod integracji zgodnych z oczekiwaniami biznesu i architekturą IT;
 • Projektowaniu efektywnych, użytecznych i adekwatnych do potrzeb organizacji rozwiązań architektonicznych, przygotowywanie wstępnych wycen w fazie planowania;
 • Odpowiedzialności za techniczną stronę realizacji projektów w ramach swojego obszaru,
 • Technicznych uzgodnieniach z dostawcami lub innymi zespołami IT;
 • Aktywnym uczestniczeniu w planowaniu i projektowaniu modeli architektury korporacyjnej banku;
 • Nadzorowaniu przestrzegania zasad ładu architektonicznego;
 • Wsparciu programów transformacyjnych Banku.

Szukamy osoby, która…

 • Posiada wykształcenie informatyczne/techniczne;
 • Może pochwalić się min. 5-letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku IT Solution Architect / lub pokrewnym IT Architect;
 • Zna standardy / frameworki TOGAF/ITIL;
 • Potrafi modelować procesy, przy wykorzystaniu narzędzi UML, BPMN, ArchiMate;
 • Posiada praktyczną wiedzę z zakresu utrzymywania i prowadzenia dokumentacji / zmian w ramach tworzenia opisów architektury;
 • Zna systemy IT backoffice oraz klasy Enterprise;
 • Posiada doświadczenie w projektowaniu architektury złożonych, skalowalnych systemów IT działających w systemie zintegrowanym;
 • Posiada szeroką wiedzę z zakresu tworzenia architektury microservices oraz integracji systemów;
 • Przejawia inicjatywę i dynamikę w działaniu, potrafi priorytetyzować zadania;
 • Wyróżnia się wysokim poziomem komunikatywności, asertywnością i otwartością;
 • Zna i rozumie standardy oraz dobre praktyki wytwarzania oprogramowania;
 • Dobrze zna język angielski.

Wypełnij formularz, żeby aplikować na stanowisko Solution Architect: