fbpx

Tester Oprogramowania – Akademia Testera

Szkolenie dedykowane osobom, które chcą rozpocząć pracę jako tester oprogramowania. W trakcie tygodniowych zajęć przekazujemy niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną do pracy na stanowisku Junior Software Testera.

Uczestnictwo w szkoleniu nie wymaga doświadczenia technicznego i skierowane jest do osób początkujących.

Tester oprogramowania zajmuje się testowaniem oprogramowania zgodnie z otrzymaną specyfikacją i wymaganiami. W trakcie wykonywania testów dokumentuje wszystkie wykryte defekty w celu ich usunięcia.

Dla najlepszych uczestników kursu po zakończonym szkoleniu propozycja pracy na stanowisku Junior Software Testera.

Pierwsza część szkolenia wprowadzi kursantów w podstawy testowania oprogramowania.

Podczas kolejnych dni szkoleniowych zostaną przeprowadzone warsztaty z testowania, na których wykorzystana zostanie zdobyta wiedza. Wykonany zostanie pierwszy projekt z przygotowaniem dokumentacji testowej oraz testami aplikacji.

Zapewniamy sprzęt komputerowy, lunch i przerwy kawowe ze słodkim poczęstunkiem.

Data rozpoczęcia: 08.08.2022 r.

Czas trwania: 3 miesiące (w tym 1.5 miesiąca stacjonarnie, 1.5 miesiąca zdalnie)

Miejsce szkolenia: Kopernik Office Buildings, wejście E, Aleje Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa.

Uczestnicy po pomyślnym zakończeniu szkolenia mogą przystąpić do egzaminu i otrzymać certyfikat ISTQB (dodatkowo płatne).

Tester Oprogramowania – Akademia Testera

Szkolenie z podstaw testowania oprogramowania (ISTQB)

 • Podstawy testowania
 • Testowanie w cyklu życia oprogramowania
 • Statyczne techniki testowania
 • Techniki projektowania testów
 • Zarządzanie testowaniem
 • Testowanie wspierane narzędziami

Szkolenie z rozszerzonego poziomu podstawowego „Zwinny tester”

 1. Zwinne wytwarzanie oprogramowania:
 • Podstawy zwinnego wytwarzania oprogramowania
 • Aspekty podejść zwinnych
 1. Podstawowe zasady, praktyki i procesy w testowaniu zwinnym:
 • Różnice pomiędzy tradycyjnym i zwinnym podejściem
 • Status testowania w projektach zwinnych
 • Rola i umiejętności testera w projekcie zwinnym

Część praktyczno-projektowa

 • Porównanie testów w projektach Agile oraz Waterfall
 • Dobre praktyki tworzenia przypadków testowych
 • Dobre praktyki zgłaszania defektów, kultura
 • Cykl życia defektu

Praktyczne zajęcia z testowania

 • Testy na aplikacji webowej i mobilnej
 • Tworzenie przypadków testowych
 • Tworzenie przypadków testowych na podstawie wykresów UML
 • Przeglądy przypadków testowych
 • Zgłaszanie defektów
 • Omówienie systemów w firmach telekomunikacyjnych: ONLINE, CRM, CBS

Narzędzia w procesie testowym (Jira, HP ALM)

 • Wymagania funkcjonalne vs. Przypadki testowe (podłączanie i praca z wymaganiami w HP ALM)
 • Tworzenie przypadków testowych w narzędziach testowych
 • Wykonywanie testów
 • Zgłaszanie i śledzenie błędów
 • Porównanie narzędzi

Wypełnij formularz, żeby aplikować na stanowisko Tester Oprogramowania – Akademia Testera: