fbpx
wave-1 wave-2

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

Data: 30 listopada 2020

Zarząd spółki B2B.net S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) po raz czwarty wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 172.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.