Automatyzujemy testy SAP ERP dla największych międzynarodowych korporacji

Specyfiką systemu SAP ERP są złożone i skomplikowane procesy biznesowe, które wymagają gruntownych i czasochłonnych testów. Często do przetestowania jednego procesu biznesowego potrzeba nawet kilkadziesiąt osób, które są zlokalizowanych w różnych częściach świata dlatego manualne testy procesów biznesowych SAP ERP są często bardzo kosztowne i trudne do przeprowadzenia.
Zastosowanie dobrze zaplanowanej automatyzacji testów SAP pozwala na skrócenie czasu testów regresji i znaczne obniżenie kosztów testów.

Realne korzyści z wdrożenia automatyzacji testów SAP ERP

  • Zwiększenie liczby sprawdzeń systemu (testy regresyjne wszystkich pod procesów w danych grupach)
  • Przyspieszenie procesu weryfikacji nowych wersji systemu lub wgranych poprawek.
  • Zwiększenie zakresu testów w projekcie
  • Duża precyzyjność i niezawodność w weryfikacji i testowaniu funkcjonalności systemu SAP
  • Możliwość działania skryptów automatycznych w trybie 24/7

Założenia wdrożenia automatyzacji testów SAP ERP

Wstępna analiza procesów
Przed planowaniem i rozpoczęciem prac analizujemy procesy biznesowe, tworzymy scenariusze i przypadki testowe dla najważniejszych procesów biznesowych SAP

Narzędzia do testów
Wdrażając automatyzację testów, tworzymy skrypty w dedykowanych narzędziach do automatyzacji testów SAP (min. HP QTP/UFT, SmartBear TestComplete). Wytworzone skrypty pokrywają procesy biznesowe end-to-end.

Uruchomienie skrptów
Skrypty tworzone są modułowo oraz pokrywają różne warianty zaimplementowanych procesów. Dane wejściowe oraz parametry są w dowolny sposób definiowane.

Raportowanie i frameworki
W ramach projektów wdrażamy dedykowane frameworki, które optymalizują i usprawniają pracę zespołów projektowych.

Potrzebujesz więcej informacji o usługach?

Napisz do nas! Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania

BACK