fbpx

Identyfikacja schematu szyfrowania, negocjacje kryptograficzne, wymiana kluczy szyfrujących i zmapowanie niestandardowego formatu serializacji

Klient:

Producent technologii motoryzacyjnej i przemysłowej

Branża:

Motoryzacja, technika przemysłowa, dobra użytkowe i techniczne wyposażenie budynków

C Cel

Przeniesienie istniejącego rozwiązania weryfikacji wydajnościowej systemu po aktualizacji ?stosu technologicznego?.

W Wyzwania

Wymóg korzystania z rozwiązania HP Load Runner. Serializacja Java nałożona na autorski protokół komunikacyjny Oracle. Duża ilość skryptów pokrywająca procesy biznesowe obsługiwane przez kilkanaście aplikacji.

O Osiągnięcia

Zidentyfikowano schemat szyfrowania, negocjacje kryptograficzne, wymianę kluczy szyfrujących oraz zmapowano niestandardowy format serializacji. Potwierdzono w ten sposób możliwość modyfikacji istniejących skryptów w taki sposób, aby symulowały zachowanie systemu po zastosowaniu aktualizacji bez konieczności tworzenia ich od podstaw.

Z Zapewnione usługi

Zaktualizowano i rozbudowano istniejące rozwiązanie weryfikacji wydajnościowej systemu. Zidentyfikowano problemy ze współdzieleniem zasobów oraz błędy konfiguracji skutkujące brakiem wykorzystania wszystkich zasobów dostępnych dla serwera. Określono obszary, w których pojawiłyby się problemy wraz z dalszym rozwojem systemu.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!