fbpx

Testy wydajnościowe w integracji systemów bankowych

Klient:

Bank

Branża:

Bankowość

C Cel

Przygotowanie skryptów i przeprowadzenie testów wydajnościowych i przeciążeniowych aplikacji przy zwiększonym wolumenie klientów w związku z przejęciem innego banku.

W Wyzwania

Zebranie wymagań do systemów, przygotowanie skryptów w bardzo krótkim czasie, przeprowadzenie testów jednocześnie dla wielu aplikacji.

O Osiągnięcia

W wyniku przeprowadzonych testów wykryto potencjalne problemy, których rozwiązanie zapobiegło problemom na produkcji. Dokonano również strojenia aplikacji.

Zebranie wymagań do testowanych systemów, weryfikacja zależności między aplikacjami i przeprowadzenie testów wydajnościowych i przeciążeniowych aplikacji. Testy wykonywane były przy zwiększonej liczbie klientów wynikającej z przejęcia innego banku.

W ramach projektu stworzyliśmy kilkanaście skryptów testów wydajnościowych kluczowych systemów Klienta.

Przeprowadzone testy wykryły potencjalne problemy oraz umożliwiły dostrojenie aplikacji. Dzięki temu na środowisku produkcyjnym nie pojawiły się żadne problemy wydajnościowe z testowanymi przez nas aplikacjami. Ponadto przeprowadziliśmy testy przeciążeniowe, które sprawdziły zachowanie aplikacji przy nienaturalnym ruchu.

Z Zapewnione usługi

Przygotowanie i przeprowadzenie testów wydajnościowych i przeciążeniowych. Przygotowanie raportu ze zbadania wydajności każdej aplikacji. Przygotowanie rekomendacji do poprawy wydajności systemów.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!