fbpx

Wyzwania wydajnościowe w przemyśle

Klient:

Producent technologii motoryzacyjnej i przemysłowej

Branża:

Technika motoryzacyjna i przemysłowa

C Cel

Przygotowanie skryptów i przeprowadzenie testów wydajnościowych aplikacji, w związku z jej wdrożeniem na środowisko produkcyjne.

W Wyzwania

Stworzenie skryptów obsługujących niestandardową komunikację aplikacji z serwerem. Praca w narzędziu niewspierającym technologii w jakiej została stworzona aplikacja.

O Osiągnięcia

Opracowanie podejścia pozwalającego na rozszyfrowanie odpowiedzi otrzymywanych z serwera, a także odpowiednią obsługę i szyfrowanie żądań do niego wysyłanych. Dodatkowo zaimplementowano obsługę wywołań asynchronicznych, stosowanych na szeroką skalę w testowanej aplikacji.

Warto również wspomnieć, że testowana aplikacja nie została stworzona przez klienta, był to zakupiony przez niego gotowy produkt, przez co skrypterzy nie mieli żadnego wsparcia ze strony programistów. Całość skomplikowanej logiki aplikacji została rozpoznana na drodze czarnoskrzynkowej analizy requestów i responsów.

Dzięki powyższym zabiegom możliwe było przeprowadzenie pełnowymiarowych testów wydajnościowych i odnalezienie wąskich gardeł w aplikacji.

Pozwoliło to na naprawę wskazanych problemów i strojenie aplikacji jeszcze przed jej wdrożeniem, co uchroniło klienta przed potencjalnymi problemami wydajnościowymi na produkcji.

Z Zapewnione usługi

Przygotowanie i przeprowadzenie testów wydajnościowych. Wskazanie wąskich gardeł w aplikacji.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!